Landseerzucht "vom Libris Hort" (FCI) seit 1999
Landseerzucht "vom Libris Hort" (FCI) seit 1999

--- NEWS ---

  • 09.09.2017

CACIB Hodmezövasarhely 2017

Rainbow v LH - V1 HPJ BOS
Querida v.LH - V1 HPJ
OD Ibolya Violet - V1 CAC CACIB BOB

 

Clubschau Hodmezövasarhely 2017

Rainbow v LH - V1 HPJ BOS
Querida v. LH - V1 HPJ
OD Ibolya Violet - V1 CAC BOB
 

  • 01.09.2017

CAC vormittag Kecskemet 2017

Rainbow v LH - V2
Roy v LH - V1 HPJ BOS
Querida v.LH - V1 HPJ
OD Ibolya Violet - V1 CAC CACIB BOB

 

CAC nachmittag Kecskemet 2017

Rainbow v LH - V1 HPJ BOS
Roy v LH - V2
Querida v. LH - V1 HPJ
OD Ibolya Violet - V1 CAC BOB
 

  • 01.07.2017

CAC Szentes 2017

OD Umble Urmel Urmi - V1
Roczcoe Heartbreaker Heylie - V1 CAC
Pretty Girl v LH - V1 CAC

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Karin Wolters